Ar aukštųjų teismų ir teismų priimtuose nutarimuose apibrėžiami susitarimai, kuriuos turi sudaryti AFP? Ar aukštųjų teismų priimtuose sprendimuose atliekami būtini pinigų koregavimai, ar reikia juos skaičiuoti?

Kai mūsų ginčas prieš subjektą teisme nėra tinkamai išspręstas ir atitinka mūsų norą ar teisę, būtina kreiptis į teismus arba teismus, kuriuose turi būti priimti konkretūs ir galutiniai sprendimai mūsų naudai arba prieš.

Daugelis šių sprendimų yra susiję su patikslinimais arba piniginiais atsiskaitymais, pavyzdžiui, pensijų klausimu, kai vertės koreguojamos ir teisės atkuriamos perkeliant bausmę.

Mūsų teisininkų komanda nori suteikti jums geriausius patarimus ir išaiškinti sprendimus, susijusius su teismų ar tribunolų nuosprendžių panaikinimu. Susisiekite su mumis!

Kas yra nuosprendžio panaikinimas

Tai visų vertybių, kurios pagal teismo priimtą nutartį filialo ar pensininko naudai turi būti sumokėtos ir pripažintos asmeniui Pensijų fondų, patikslinimas ar likvidavimas.

Teismo ar tribunolų sprendimai yra pagrįsti Konstitucija ir norma ir jomis remdamasis jis turi priimti sprendimus, pagrįstus tokiais principais kaip palankumas darbo bylose, progresyvumas, teisėtumas, lygybė, tikrovės viršenybė prieš formas, be kitų principų. .

Atkuriant teisę, Pensijų fondo prašoma iš naujo likviduoti pensiją arba įmokėtą kapitalą, šiuo metu Sprendimas yra relikviduojamas.

Kada prašyti panaikinti sprendimą

Sprendimo relikvidavimo prašoma, kai Tribunolas arba Teismas priima nutartį, šiuo nutarimu Pensijų subjektas turi būti įpareigotas pakoreguoti arba relikviduoti Sprendime nurodytas vertes.

Tuomet svarbu patikslinti, kad tik nutartimi prašoma iš naujo išdėstyti Sprendimą, šiuo metu einama išaiškinti Sprendimą, duoti nurodymus dėl veiksmų ar prašymų atlikti ir dėl vertybių. arba iš naujo atsiskaitytinos sumos, kurios rastos gedimo viduje.

Klauskite nemokamo patarimo čia

Priežastys, kodėl turėtumėte patikėti sprendimą dėl sprendimo mums

Teisiniais klausimais dažnai netinkamai interpretuojame įstatymus, reglamentus, teismų ar tribunolų nutarimus, todėl būtina, kad gautumėte gaires, skirtas išaiškinti jūsų abejones ir imtis priemonių, atminkite šias 6 priežastis. .

  1. Esame profesionalų komanda, turinti tinkamumo ir patirties pensijų klausimais, todėl galime suteikti jums patikimą informaciją apie bausmės eigą ir su ja susijusią nutartį.
  2. Mūsų normos ir Sprendimų aiškinimas leidžia apibrėžti, ar yra adekvatus pakartotinis vertinimas remiantis Sprendimu, ar vis dar yra spragų, trukdančių visiškai atkurti teisę.
  3. Atsakomybė ir sąžiningumas yra dalis vertybių pažadų, kuriuos suteikiame savo klientams, dirbame skaidriai, o tai leidžia aiškesnius nurodymus ir efektyvius veiksmus.
  4. Jūsų teisių gynimas ir jų atkūrimas yra mūsų priežastis, todėl stengiamės išnagrinėti jūsų atvejį ir apibrėžti, kokių veiksmų ir priemonių reikia imtis kiekvienoje situacijoje.
  5. Mūsų teisininkai gali pasakyti, kokias vertes ir procentus reikia išspręsti, be teisių, kurios jums buvo grąžintos sprendime.
  6. Dėl mūsų teikiamos informacijos teisingumo mūsų advokatų kontora yra geriausias pasirinkimas konsultuotis ir veikti savo, kaip asmens, teisių naudai.