Dėl pranešimų apie darbingumo netekimą

Kokie reikalavimai keliami darbingumo netekimui nustatyti? Ar yra koks procentas darbingumo netekimui apibrėžti? Kam reikalingas apeliacijos šaltinis?

Teisiniuose ginčuose dažnai siekiame teigiamo atsakymo į savo pretenzijas ir norus, tačiau rezultatai nėra tokie, kokių tikėjomės, todėl kreipiamės į kitas instancijas, kad mūsų ieškiniai būtų galutinai išspręsti.

Apeliacinis išteklius veikia ginčo-administraciniuose reikaluose prieš pirmosios instancijos priimtus nutarimus, šiame šaltinyje patikrinama, patvirtinama ar panaikinama pirminė nutartis.   

Kokia nuomonė apie darbingumo praradimą

Tai dokumentas, kuriame įrašoma informacija, susijusi su priežastimis, kurios paskatino darbuotojo netektį. 

Šis dokumentas nėra administracinis aktas, tačiau jis yra tinkamai motyvuotas faktiniu ir teisiniu pagrindu, per šią nuomonę, be įrodymo bylinėjimosi atveju, apibrėžiamas ir asmens darbingumo netekimas.

Apeliaciniame skunde būtina įrodyti, kodėl pirmoji nutartis nepagrįsta įstatymu ir šiame žingsnyje išvada dėl netekto darbingumo yra būtina kaip esminis proceso įrodymas.

Koks darbingumo netekimo procentas

Lietuvoje nedarbingumas nustatomas, jei asmuo neteko darbingumo 50% arba didesne riba.

Todėl labai svarbu anksčiau turėti medikų išvadas, rodančias netekto darbingumo raidą, su šia informacija ir išvada būtų galima gauti teigiamą atsakymą iš teisminių institucijų.

Kas gali prašyti darbingumo netekimo kvalifikacijos

Asmuo, turintis įtakos fiziniam darbingumui, gali kreiptis į regionines arba nacionalines kvalifikacijos tarybas prašyti, kad jam būtų priskirtas netekto darbingumo lygis.

Netekto darbingumo kvalifikacijos taip pat gali prašyti bet kuris asmuo ar subjektas, susijęs su nukentėjusiu darbuotoju dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo darbe .

Kompensacijų lentelė netekus darbingumo

Kompensacijų lentelės yra įregistruotos 1994 m. Dekrete 2644, šiame potvarkyje pateikta vienintelė kompensacijų už netekto darbingumo lentelė, tačiau ši lentelė yra integruota į vienintelį netekto darbingumo ir profesinio kvalifikavimo vadovą – Dekretą 1507. 2014-.

Nustačius netekto darbingumo procentą, nustatomas kompensacijos dydis, turint šią informaciją galima apskųsti ir tokiu būdu gauti invalidumo pensiją, jei būtų atsisakyta kitais atvejais.

Klauskite nemokamo patarimo čia

6 priežastys, kodėl verta mumis pasitikėti

Turėkite omenyje šias priežastis, nes jos yra mūsų įsipareigojimo jums dalis:

Sąžiningumas

Teisingumas ir skaidrumas garantuoja pasitikėjimą ir ramybę, kad pasirinktumėte mus savo pagrindiniais teisininkais.

Atsakomybė

Pavestų įsipareigojimų ir atsakomybės įvykdymas yra vertingas pažadas tinkamai atstovauti jums.

Gebėjimas

Mūsų, kaip darbo komandos, tinkamumas garantuoja veiksmingus veiksmus prieš apeliaciją ir konkrečiai prieš darbingumo praradimą ir jo pripažinimą teikėjo subjekto -ARL, EPS, AFP-.

Patirtis

Sako, kad patirtis nėra improvizuota ir tai yra tiesa, todėl dirbame ryžtingai ir išmanydami, duodami gerus rezultatus.

Tikrumas

Tiesa, kaip pridėtinė vertė, leidžia mums jus informuoti laiku, nes jūs, kaip klientas, visada nusipelnėte žinoti tiesą.

Efektyvumas

Veiksmai, kurių imamės teisiniais klausimais, atliekami žinant faktus ir integruojant žinias kaip priemonę užsibrėžtiems tikslams pasiekti.